La Grossa

Història i creació de la Grossa

Sota la denominació de “La Grossa”, Loteria de Catalunya es proposa celebrar cada 31 de desembre un sorteig extraordinari de característiques similars al “Gordo de Navidad” que es ven a nivell de l’estat espanyol.

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) de la Generalitat de Catalunya, organisme que regula aquesta activitat, i que alhora depèn del Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat, es proposa la creació d’un sorteig per tal d’ augmentar els ingressos que fins a aquesta data, el 2013, eren tan sols d’uns escassos VINT I CINC MILIONS d’EUROS (25.000.000 €) per la venda de butlletes del tipus rasca i guanya anomenada “LotoRapid”.

Prenent com a base un estudi de la participació de “jugadors catalans” a la compra d’uns TRES-CENTS CINQUANTA MILIONS D’EUROS (350.000.000 €) en loteria de “Navidad” i “El Niño”, es va pensar en la creació d’un sorteig entre les dues dates i que repercutís exclusivament a Catalunya.

Per aquest motiu inicialment la data escollida per al sorteig es va decidir que fos el 31 de desembre i sota el nom de La Grossa de Cap d’Any. Buscant també la complicitat amb aquest nom de “La Grossa” com si es tractés de la parella del “Gordo de Navidad”.

Venda de bitllets i premis de la Grossa

Inicialment es van posar a la venda 100.000 talonaris de 30 bitllets cada un, destinant el 70% dels ingressos per a premis. En l’actualitat es posen a la venda 80.000 números distribuïts en quatre talonaris de 20 bitllets cada un i la possibilitat d’aconseguir 5 bitllets més de manera virtual a través dels terminals electrònics dels diferents punts de venda.

La distribució de premis segueix la següent estructura:

  • Un primer premi a cada bitllet de la sèrie amb un import 20.000 € per cada euro jugat. Import igual que el premi del sorteig de Navidad de la LAE.
  • Un segon premi de 6.500 € per cada euro jugat.
  • Un tercer de 3.000 € per cada euro jugat.
  • Un quart premi de 1000 € per cada euro jugat.
  • Un cinquè premi de 500 € per cada euro jugat.

Així mateix s’estableixen premis per als números anterior i posterior dels tres premis principals, i premis de menor quantia per als nombres que les seves quatre, tres, dos i última xifra coincideixi igualment amb els tres premis principals.

Els premis no reclamats, caduquen als 90 dies del sorteig, i els premis superiors a 2.500 € tenen una retenció fiscal equivalent al 20% del premi.

El futur dels sortejos de La Grossa

Després dels bons resultats obtinguts en els 4 sortejos fins a la data (2013, 2014, 2015 i 2016), l’organisme de Loteries de Catalunya, es va proposar ampliar a un segon sorteig coincidint amb el seu 30 aniversari i el passat 27 d’abril de 2017, es va celebrar el primer sorteig de “La Grossa de Sant Jordi” i està en estudi un possible tercer sorteig com “La Grossa de l’estiu”

Amb data 11 de setembre de 2020, es va posar a la venda un nou sorteig. La Grossa dels Divendres