Europees

Loteries d’àmbit europeu i altres nacionals

Les loteries d’àmbit europeu són Euromillones i Eurojackpot, que per les seves característiques competeixen amb les dues grans loteries americanes.

Euromillones i Eurojackpot, són loteries que competeixen en europea amb un gran conglomerat de loteries nacionals de diversos països: Lotto 6aus49 alemanya, el Lotus Francès, UK Lottery, Àustria Lotto, Hatos Lotto i OtosLotto d’Hongria, SuperEnaloto d’Itàlia, Swiss Lotto de Suïssa , Polish Lotto de Polònia, entre d’altres.

Conèixer Euromillones i Eurojackpot

Són loteries que comparteixen similars formats, en tots dos casos la combinació guanyadora vas cosir a endevinar 5 números principals, més 2 complementaris que s’extreuen d’urnes separades de la principal.

Ambdues tenen mínims garantits per al premi de primera categoria i un límit d’acumulació de pots consecutius en cas de no haver encertants de primera categoria.

Amb semblant nombre de categories de premis, una de les qüestions que les diferencia són els sortejos setmanals, i la dificultat de guanyar en una o altra.

Vegem a continuació detalls per separat de cadascuna d’elles.

Informació, forma de jugar i resultats d’Euromillones

Euromilions és una loteria paneuropea que està organitzada per 9 països (Àustria, Bèlgica, Espanya, França, Irlanda, Luxemburg, Portugal, Regne Unit i Suïssa)

Es sorteja d’una forma comuna tots els dimarts i divendres a les 21:00 h. CET

Per jugar a Euromilions, els participants han de seleccionar 5 números principals d’una taula que conté 50 caselles numerades de l’1 al 50, i també 2 nombres (també anomenades estrelles) d’una segona taula que conté 12 caselles numerades de l’1 al 12.

Per obtenir un premi que ofereix en la seva 13a categoria, s’han d’encertar un mínim de 2 boles principals, i s’opta a un premi estimat de 4 €, mentre que el premi per 1ª categoria part d’un mínim garantit de 17.000.000 € que en cas de no haver encertant de primera categoria, aquest import més la part proporcional de la recaptació per a aquest sorteig destinada a aquesta categoria, s’acumulen en un pot per al següent sorteig i així successivament fins que algú el guanyi o que arribi a la suma de 190 milions d’euros que és el límit establert per l’organització.

Les probabilitats d’obtenir algun premi, són les següents:

Categories de premis Encerts Necessaris Probabilitats de premis
I 5 + 2 1 / 139.838.160
II 5 + 1 1 / 6.991.908
III 5 1 / 3.107.514
IV 4 + 2 1 / 621502
V 4 + 1 1 / 31.075
VI 3 + 2 1 / 14.125
VII 4 1 / 13.811
VIII 2 + 2 1 / 985
IX 3 + 1 1 / 706
X 3 1 / 313
XI 1 + 2 1 / 187
XII 2 + 1 1 / 49
XII 2 1 / 22

La possibilitat mitjana de guanyar qualsevol premi és d’1 entre 26

Informació, forma de jugar i resultats de Eurojackpot

Com a contrapartida a Euromillones, es posa en marxa aquesta nova loteria que inicialment van signar l’acord: Alemanya, Dinamarca, Estònia, Eslovènia, Finlàndia, els Països Baixos, Itàlia, Espanya, Croàcia, Islàndia, Letònia, Lituània, Noruega i Suècia, Hongria i República Txeca, Eslovàquia i finalment, Polònia, per completar els 18 països que participen en Eurojackpot.

Es sorteig es realitza tots els divendres a les 21:00 h local a Hèlsinki.

Per jugar a Eurojackpot, els participants han de seleccionar 5 números principals d’una taula que conté 50 caselles numerades de l’1 al 50, i també 2 nombres (també anomenats sols) d’una segona taula que conté 10 caselles numerades de l’1 al 10.

Hi ha 12 categories de premis que reparteixen proporcionalment la recaptació de cada sorteig entre elles. El premi que correspon a la 12a categoria (2 números principals més un solelh) té un premi fix estimat en 8 €, mentre que el premi destinat a primera categoria (5 números principals més 2 sols) té un mínim garantit de 10.000.000 € més la part proporcional que correspongui a aquesta categoria de la recaptació en el sorteig.

En cas de no haver encertant de primera categoria, l’import corresponent s’acumula en un pot per al següent sorteig, i així successivament fins que hi hagi encertant o bé s’arribi a la xifra màxima de 90.000.000 €, quantitat màxima prevista per l’organització.

En aconseguir aquesta quantitat de 90.000.000 € de pot sense guanyador algun, qualsevol excés sobre aquesta quantitat per al següent o següents sortejos serà sumada als encertants de 5 nombre principals mes un sol, i en cas de no tenir encertant aquesta categoria, es repercutirà sobre la categoria següent.

Les probabilitats d’obtenir algun premi, són les següents:

Categoríes de premis Encerts Necessaris Probabilitats de premi
I 5 + 2 1 / 95.344.200
II 5 + 1 1 / 5.959.013
III 5 1 / 3.405.150
IV 4 + 2 1 / 423.752
V 4 + 1 1 / 26.485
VI 3 + 2 1 / 9.631
VII 4 1 / 15.134
VIII 2 + 2 1 / 672
IX 3 + 1 1 / 602
X 3 1 / 344
XI 1 + 2 1 / 128
XII 2 + 1 1 / 44

Altres loteries nacionals a Europa

Hi ha països d’Europa que participen en loteries multinacionals, però també tenen els seus propis jocs de loteria.

Anem a fer un petit repàs a algunes loteries nacionals que solen oferir grans expectatives de premis.

Lotto 6aus49

Com el seu propi nom indica, és una loteria de nombres, en què per participar el jugador ha de seleccionar 6 números, d’un tauler que conté 49 caselles numerades de l’1 al 49, i un altre nombre addicional anomenat “Súper Nombre” d’una altra taula numerada de l’1 al 10

Hi ha 9 categories de premis. El Jackpot mínim garantit és de 1.000.000 € i no té límit.

Es realitzen dos sortejos setmanals, els dimecres i els dissabtes.

Loto France

Una de les característiques d’aquesta loteria determina que el jugador ha de seleccionar 5 números principals d’un tauler que conté 49 caselles, numerades de l’1 al 49, i un nombre extra també anomenat “chance” d’una taula entre l’1 i el 10.

Disposa de 10 categories de premis, amb un Jackpot mínim garantit de 2.000.000 € per al premi de primera categoria. Les probabilitats d’obtenir algun premi són d’1 entre 16

Es celebren tres sortejos setmanals, els dilluns, dimecres i dissabtes.

UK Lottery

Al Regne Unit disposen també de la UK Lottery, una loteria que es juga seleccionant 6números principals d’una taula que conté 59 caselles numerades de l’1 al 59, i també s’ha de seleccionar un nombre extra anomenat “bonus” per premiar els encertants de 5 números més aquest “bonus”, diferenciant dels encertants de tan sols 5 números. Aquest número “bonus” no té cap altra funció.

Disposa de 6 categories de premis, partint d’un mínim garantit per a la primera categoria de £ 2.500.000, i fins a un màxim de £ 22.000.000. I les possibilitats d’obtenir algun premi són d’1 entre 9

Se celebren 2 sortejos setmanals, els dimecres i els dissabtes

Àustria Lotto

La loteria d’Àustria estableix una normativa de joc, en la qual s’han de seleccionar 6 números principals d’entre 45 que componen la taula de joc, més una bola extra per determinar una categoria extra als encertants de 5 números més l’extra, a diferència dels encertants de tan sols 5 números.

Disposa de 10 categories de premis, amb un mínim garantit de 1.000.000 € acumulatiu en cas de no haver encertant algun.

Se celebren dos sortejos setmanals, els dimecres i els diumenges

SuperEnaloto

La gran loteria SúperEnaloto, és el joc més conegut d’Itàlia i una de les més importants d’Europa. Arriba a proposar Jackpots supermilionaris. És potser una de les loteries més difícils, però s’arriben a acumular grans sumes per als encertants de primera categoria.

La temàtica del joc consisteix a seleccionar 6 números d’entre els 90 que componen la taula de joc, més una bola extra per determinar un premi especial per als encertants de 5 números que juntament amb aquest número extra, componen la segona categoria de premi.

El premi especial de primera categoria, part d’un mínim garantit de 2.000.000 € acumulant-se en cada sorteig si no hi ha encertants. Les probabilitats d’encertar la combinació guanyadora (6 números principals) és d’1 entre 622.614.630, mentre que la possibilitat d’obtenir algun premi, és tan sols d’1 entre 20

Es realitzen 3 sortejos setmanals, dimarts, dijous i dissabtes a les 19 h. UTC

Hatos Lotto i Otos Lotto

Dues loteries d’Hongria, amb alguna diferència notable, però basades en un mateix criteri de joc:

  Hatos Lotto Otos Lotto
Encerts máxims 6 entre 45 5 entre 90
Categories de premis 4 categoríes 4 Ctegoríes
Jackpot mínim 60.000.000 Ft 85.000.000 Ft
Díes de sortejos Diumenges Dissabtes

Polish Lotto

És una de les loteries interessants de jugar, pel seu baix cost de l’aposta i la possibilitat que el seu Jackpot pot arribar a bots milionaris.

Per jugar a Polish Lotto, s’han de seleccionar 6 números principals d’una taula que conté 49 caselles numerades de l’1 al 49 respectivament.

Hi ha bàsicament 4 categories de premis. En primera categoria hi ha sempre un premi mínim garantit de 2.000.000 Zloti (465.000 €). En les restants categoria no hi ha garantida quantitat, sinó que es reparteixen un percentatge assignat del recaptat per a aquest sorteig en concret.

L’única excepció si podem anomenar-la així és per als encertants de 3 números (la troica) que té un premi fix de 24 Zloti per a cada encertant.

Les probabilitats d’encertar els 6 números de la primera categoria, són d’1 entre 13.983.816, mentre que encertar els 3 nombres de la quarta categoria de premis és tan sols d’1 entre 57.

Es realitzen 3 sorteig setmanals, els dimarts, dijous i dissabtes a les 20:40 h.

Swiss Lotto

Suïssa també disposa d’una loteria interessant, basada en números clàssics on el jugador ha de seleccionar 6 números principals d’entre 42 disponibles, més un nombre de la sort entre l’1 i el 6.

Swiss Lotto, disposa de 8 categories de premis, amb un mínim garantit per a la primera categoria de CHF 1,5 milions, i se celebren 2 sortejos setmanals, els dimecres i els dissabtes.