Premis de La Grossa

Distribució de premis de la Grossa

La Grossa de Catalunya té establert diverses categories de premis. Cinc grans premis o principals a cinc números sense distinció de sèrie. Pel que un total possible de 85 números reben el mateix import.

L’import de compra de cada bitllet per participar en el sorteig és de 5 €.

Els premis, es distribueixen de la següent manera:

  • El primer premi, està dotat amb 20.000 € per cada euro jugat.
  • El segon premis, paga 6.500 € per cada euro jugat.
  • El tercer premi equival a 3.000 € per cada euro jugat.
  • El quart premi és de 1.000 € per cada euro jugat.
  • El cinquè premi és de 500 € per cada euro jugat.

Un premi especial a la centèsima per als nombres que tinguin les 3 primeres xifres iguals i en el mateix ordre, amb els tres dígits de qualsevol dels cinc premis principals.
També obtenen premi les terminacions ja siguin de 4,3, i 2 xifres que coincideixin amb qualsevol dels 5 premis principals. La terminació d’1 xifra només obté premi si coincideix amb el premi de primera categoria.
I igualment obtenen premi els nombres anterior i posterior de qualsevol dels 5 premis principals.

No es pot acumular els premis del mateix número guanyador. (Per entendre-ho bé posem per exemple el d’un nombre que coincideix amb les 4 últimes xifres de qualsevol dels 5 premis principals. En aquest cas el premi obtingut serà el determinat per aquesta situació de 4 xifres, però no tindrà dret a cap premi per les cadena de 3, 2 o 1 xifra)
No obstant això si es pot donar la circumstància que un mateix nombre resulti guanyador en més d’una de les cinc categories de premi principals, perquè les xifres coincideixin exactament igual amb més d’un dels números guanyadors. En aquest cas si s’acumulessin els premis.

Per entendre-ho millor, es mostra la següent taula de premis:

CATEGORÍA DE PREMIS PRIMER PREMI SEGUND PREMI TERCER PREMI QUART PREMI CINQUE PREMI

Billets guanyadors

5 xifres 20.000,00 6.500,00 3.000,00 1.000,00 500,00

85

Anterior 200,00 65,00 50,00 20,00 15,00

85

Posterior 200,00 65,00 50,00 20,00 15,00

85

4 xifres 100,00 30,00 20,00 10,00 10,00

595

3 xifres 35,00 20,00 10,00 5,00 5,00

6120

Centenas 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

8245

2 xifres 5,00 2,00 2,00 1,00 1,00

61200

1 xifra 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

611235

 

Es calcula que amb aquesta disposició de premis, hi ha fins a un 20% més de probabilitats d’obtenir algun premi, en comparació amb altres loteries com l’extra de Nadal o l’extraordinari de Reis.