FAQ’s

¿Quina diferència hi ha entre loteria i apostes de loteria?

¿Com es juga a la lotería?

¿Es pot jugar a les loteries fora del lloc de residència?

¿Els menors d’edat poden jugar a la lotería?

¿On es pot consultar els resultats dels sorteigs de lotería?

¿On i com es poden cobrar els premis de loteria?

¿Els premis de loteria estan subjectes a impostos?

¿Caduquen els premis de loteria?

¿Què passa si es perd o deteriora el bitllet físic de loteria?

¿D’on surten els diners per pagar els premis de les loteries?

¿Què passa amb els diners de premis no reclamats?

¿Quina diferència hi ha entre loteria i apostes de loteria?

Loteria és un joc en què es sortegen uns premis en metàl·lic per als posseïdors de bitllets o butlletes numerades.

Les apostes de loteria són l’activitat de predir els resultats d’un sorteig de loteria i apostar pel resultat. En tots dos casos es tracta d’un joc d’atzar.

¿Com es juga a la loteria?

Bàsicament hi ha dues formes de jugar a la loteria, d’una manera presencial o bé a través de plataformes en línia de venda de loteries.

¿Es pot jugar a les loteries fora del lloc de residència?

En general es requereix la presència física en els punts autoritzats per a la compra de loteria, el que segons la majoria de reglaments les loteries estan orientades als residents de l’estat, país o països que organitzen conjuntament determinada loteria.

A través de plataformes en línia de venda de loteries, si és possible adquirir loteries de qualsevol estat, país o països que en comú organitzin conjuntament determinada loteria.

¿Els menors d’edat poden jugar a la loteria?

S’aplica la normativa vigent a cada país, permetent només jugar a les persones que tinguin l’edat mínima legal en els seus respectius països.

¿On es pot consultar els resultats dels sorteigs de loteria?

Els mitjans de comunicació solen oferir d’una manera ràpida els resultats dels sorteigs, bé sigui perquè aquests siguin televisats en viu per TV, en els informatius o també, a través d’internet.

Per mediació de les plataformes en línia de loteries, es confirmen els resultats dels sorteigs de manera immediata, als usuaris registrats d’aquestes plataformes online.

¿On i com es poden cobrar els premis de loteria?

En alguns casos i sempre que la quantitat de premi sigui escassa, hi ha establiments autoritzats per al pagament d’aquestes quantitats mínimes.

També a través d’entitats bancàries es pot realitzar ingrés perquè aquesta entitat gestioni el cobrament i els pagaments d’impostos si n’hi hagués, i ingressi en compte del titular dels imports nets.

Els usuaris de plataformes en línia de loteries, poden veure ingressats directament en el seu compte l’import dels seus premis, amb independència del país de residència o del lloc on es realitza el sorteig (excepte quantitats molt importants, que requereixi un tractament especial)

¿Els premis de loteria estan subjectes a impostos?

Depèn de l’estat o país que regula els jocs d’atzar. Hi ha països que no graven amb impostos els premis de loteries, altres que si té establert uns percentatges sobre els imports totals, i hi ha països que estableixen una determinada quantitat inicial exempta d’impost, i la resta amb un percentatge per al fisc.

¿Caduquen els premis de loteria?

SI, el premis de loteries generalment són a disposició de ser reclamats per espai determinat de dies després del sorteig. Transcorreguda aquesta data, es consideraran caducats i sense dret a reclamació.

Els terminis de caducitat solen ser diferents depenent de la loteria en qüestió, i vénen determinats per la reglamentació de cada sorteig.

Si la compra s’hagués fet a través de plataformes en línia, no hi ha por a caducitat alguna, ja que de manera immediata l’import del premi o premis, és ingressat automàticament en el compte d’usuari.

¿Què passa si es perd o deteriora el bitllet físic de loteria?

Els bitllets físics de loteries, són documents al portador, de manera que en cas de pèrdua i no podent justificar fefaentment la propietat, el premi pot ser cobrat per qualsevol persona que presenti el document físic premiat.

En el cas de deterior lleuger, l’organisme que regula el joc, ha de determinar la possible autenticitat i validesa d’aquest document i procedirà a la seva acceptació o rebuig.

En el cas de realitzar la compra a través de plataformes en línia, no hi ha el risc de pèrdua, ja que els bitllets queden en custòdia i en lloc segur. El client usuari de la plataforma rep per mitjans telemàtics la confirmació de compra i la ressenya de bitllet.

¿D’on surten els diners per pagar els premis de les loteries?

Els premis de loteries es paguen a partir de les recaptacions que es fan per a cada sorteig per la venda de bitllets o butlletes.

Una quantitat, que varia segons cada reglament de loteria, es destina per al pagament de les diverses categories de premis, reservant una quantitat per a l’organitzador, que en general sol ser l’Estat o organització benèfica.

¿Què passa amb els diners de premis no reclamats?

Quan no es reclama en temps i forma un premi de loteria (amb independència de l’import que sigui), l’import o imports passen a favor de l’organitzador, qui ho distribueix en funció del que tinguin establert per aquests casos.