O.N.C.E.

Jocs i sortejos que ofereix O.N.C.E.

L’Organització Nacional de Cecs d’Espanya, és un entre privat de caràcter social sense ànim de lucre, que per tal d’ajudar i millorar la vida dels cecs i deficients visuals va posar en circulació un sorteig diari (el cupó) com a principal font de ingressos per a la seva tasca social.

Els jocs de l’ONCE estan regulats i autoritzats per la Direcció d’Ordenació del Joc, dependent del Ministeri d’Hisenda a Espanya.

Avui dia forma part de l’organització paneuropea d’Eurojackpot, el sorteig que reparteix milions per tot Europa, però també té jocs propis basats en:

Cupons: Cupó diari, Cuponàs, gran sou i Extraordinaris

Apostes: SuperOnce, 7/39, Triplex de l’Once, a més de Eurojackpot

Jocs de loteria basats en Cupons de l’ONCE

Els jocs de loteria basats en cupons són loteria els butlletes o tiquet porten pre-imprès els números amb els quals es participa en el sorteig.

Cupó diari de l’ONCE

És el joc més antic, el primer sorteig data de 1939 i es va iniciar amb un sorteig de fins a 3 xifres, és a dir els números possibles de premi estaven impresos entre el 000 i el 999.

Amb el pas del temps es increment una quarta xifra, i avui dia el cupó consta de 5 xifres (100.000 números) per cadascuna de les 120 sèries que es posa en joc.

Té un preu de 1,50 € el cupó, i de dilluns a dijous reparteix 55 permios de 35.000 €

Una varietat d’aquest cupó, és “la Paga” un complement sobre el propi cupó, que mitjançant l’increment de 0,50 €, es pot optar a un premi especial (5 números + la sèrie) de 3.000 € / mes durant 25 anys .

El Cuponazo de l’ONCE

Es sorteig tots els divendres, i disposa dues variants de guanyar premi milionari.

El preu del “cuponazo” és de 3 € i es té opció a guanyar un premi especial (5 números més la sèrie) de 9.000.000 € o qualsevol dels 6 premis de 100.000 € a les extraccions de sèries posteriors (2 a 7)

Es pot fer més gran aquest premi, accedint al “Cuponazo XXL” que pel suplement de 2 € més, s’obté un primer premi especial de 15.000.000 € i 6 de 200.000 € en les mateixes condicions.

El Sueldazo cap de setmana, de l’ONCE

Aquest és un sorteig que se celebra els dissabtes i diumenges, i en el qual es pot guanyar un premi consistent en un súper-sou de 5.000 € al mes durant 20 anys mes 300.000 € al comptat com a pagament.

Per guanyar aquest primer premi, s’han d’encertar les 5 xifres més la sèrie en primera extracció.

Hi ha fins a 4 premis addicionals a les 5 xifres més la sèrie en extraccions posterior a la primera (2a, 3ªy 4a). I 54 premis als encertants de les 5 xifres principals sense sèrie.

Sortejos Extra de l’ONCE a dates assenyalades

Dins d’aquesta modalitat de sorteig per cupons, l’ONCE disposa una sèrie de sortejos amb caràcter de “EXTRA”, coincidint amb diversos motius: Dia del Pare, Dia de la Mare, Extra d’Estiu, Extra de Nadal, etc …

Aquests sortejos disposen un premi especial de 17.000.000 €, per un preu del cupó de tan sols 5 € al cupó que tingui les cinc xifres i la sèrie correcta.

També hi ha 99 premis de 40.000 € als encertants de les 5 xifres.

Jocs de loteries de l’ONCE basats en apostes.

Aquest sistema de loteries està basat en predir els números que resultessin de les extraccions que es realitzen en cada tipus de sorteig: SúperOnce, 7/39 i Triplex de l’Once

El repartiment de premis, en general està basat en un percentatge de la recaptació

SúperOnce de l’ONCE

El joc de SúperOnce consisteix el seleccionar entre 5 i 11 números d’una taula composta per 80 caselles numerades de l’1 al 80

Quan es realitza el sorteig, s’extreuen 20 boles numerades de les 80 disponibles que conté en bombo, el premi de cada aposta dependrà de la quantitat de nombres que s’hagi triat, l’import en euros apostat i el nombre d’encerts obtinguts.

Casa aposta té un cost de 1,00 €, i se celebren 2 sortejos diaris de dilluns a diumenge.

El sorteig 7/39 de l’ONCE

El sorteig 7/39 de l’ONCE és l’equivalent a altres sortejos similars d’Lotto.

Per jugar al 7/39, s’han de seleccionar 7 nombres d’una taula que conté 39 caselles numerades de l’1 al 39. Es realitzen dos sortejos a la setmana, els dilluns i els dijous

Hi ha 5 categories de premis, que reparteixen percentualment la recaptació.

El premi de primera categoria s’atorga als encertants dels 7 nombres que conformen la combinació guanyadora.

En cas de no haver encertant algun 1a categoria, 2a categoria i 3a categoria, es genera un “pot” que anirà a engrossir el premi per a la 1ª categoria en un sorteig que determini l’organització.

Triplex de l’ONCE

Se celebra dues vegades al dia, a les 12:00 h. i a les 21:15 h. tots els dies de la setmana.

El joc consisteix a triar un nombre de tres xifres contingut entre el 000 i el 999. Cada aposta té un preu de 0,50 €

Els premis són fixos per a les 6 categories possibles de combinació:

Categoría de premis Descripció Premi unitari per aposta
Quan les tres xifres coincideixin amb la combinacio guanyadora i en el mateix ordre 150 €
Quan les tres xifres coincideixin amb la combinació guanyadora en diferent ordre 10 €
Quan les dues primeres xifres coincideixin amb de la combinació guanyadora i en el mateix ordre 2 €
Quan les dues últimes xifres coincideixin amb les dues últimes xifres de la combinació guanyadora i en el mateix ordre. 2 €
Aposta la primera xifra coincideixi amb la primera xifra de la combinació guanyadora 0,50 €
Aposta l’última xifra coincideixi amb l’última xifra de la combinació guanyadora. 0,50 €